Ikon för Rikstermbanken

fjärrvärme

svensk term: fjärrvärme
definition:

värmesystem för produktion och distribution av värmebärare för uppvärmning, tappvattenvärmning etc.

anmärkning:

Systemet är öppet, anslutna användare är inte bestämt på förhand.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012