Ikon för Rikstermbanken

fjärrkyla

svensk term: fjärrkyla
definition:

kylsystem för produktion och distribution av köldbärare för komfortkyla och annan kyla

anmärkning:

Systemet är öppet, anslutna användare är inte bestämt på förhand.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012