Ikon för Rikstermbanken

fastighet

svensk term: fastighet
definition:

fast egendom som är upptagen i eller ska upptas i fastighetsregister såsom en självständig rättslig enhet (Källa: TNC 95) 

anmärkning:

Observera att en fastighet är ett område och att fastigheten kan sakna byggnader eller ha en eller flera byggnader. Byggnader på fastigheten kan ägas av andra än fastighetsägaren (byggnad på ofri grund). En byggnad kan sedan 2003 innehålla flera fastigheter genom möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012