Ikon för Rikstermbanken

föreskrifter

svensk term: föreskrifter
definition:

bindande regler som med bemyndigande från regeringen har beslutats av en myndighet

anmärkning:

BBR innehåller både föreskrifter och allmänna råd.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012