Ikon för Rikstermbanken

energideklaration

svensk term: energideklaration
definition:

dokument som ska innehålla uppgift om bland annat byggnadens energiprestanda

anmärkning:

För nya byggnader ska deklarationen på byggherrens uppdrag upprättas av en oberoende expert, och mätresultatet från verifieringen i färdig byggnad ska redovisas som byggnadens energiprestanda. Ett exemplar av deklarationen ska lämnas till Boverket, vilket görs genom inmatning av data i Boverkets databas Gripen. Deklarationen ska förnyas efter tio år. Det finns ett flertal undantag från skyldigheten energideklarera, exempelvis byggnader som används för andakt eller religiös verksamhet, industrianläggningar och verkstäder, fritidshus med högst två bostäder, tillfälliga byggnader avsedda att användas högst två år, ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk, fristående byggnader med en area mindre än 50 kvadratmeter samt vissa byggnader avsedda för totalförsvaret.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012