Ikon för Rikstermbanken

energi för komfortkyla

svensk term: energi för komfortkyla
definition:

den till byggnaden levererade kyl- eller energimängd som används för att sänka byggnadens inomhustemperatur för människors komfort (Källa: BBR 16) 

anmärkning:

Kylenergi som hämtas direkt från omgivningen utan kylmaskin från sjövatten, uteluft eller dylikt (s.k. frikyla), inräknas inte. (Källa: BBR 16) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012