Ikon för Rikstermbanken

elvärme

svensk term: elvärme
definition:

uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m² (Atemp) (Källa: BBR 19) 

anmärkning:

Eleffekt i fastbränsleinstallation, som installeras för att utgöra tillfällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallationen är konstruerad för permanent drift.

exempel:

Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare o.d.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012