Ikon för Rikstermbanken

ej byggnadsrelaterad energianvändning

svensk term: ej byggnadsrelaterad energianvändning
definition:

energianvändning inom en fastighet som inte avser den aktuella byggnaden

anmärkning:

Den kan exempelvis vara relaterad till en annan byggnad eller anläggning på fastigheten, utomhusbelysning, uttag för fordon, snösmältning, elstängsel eller elvärme som frysskydd till ledningar i mark etc.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012