Ikon för Rikstermbanken

drift

svensk term: drift (Källa: TNC 95) 
definition:

åtgärder för att hålla en fastighet, installation e.d. i funktion

anmärkning:

Till drift räknas åtgärder med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Jfr

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012