Ikon för Rikstermbanken

byggnadens uppmätta energiprestanda (1)

svensk term: byggnadens uppmätta energiprestanda (1)
definition:

resultatet av den mätning som ska göras vid verifiering av BBR:s energikrav i färdig byggnad

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012