Ikon för Rikstermbanken

byggnadens energiprestanda

svenska termer: byggnadens energiprestanda
BED
användningsområde: i samband med energideklarationer
förklaring:

Byggnaders energiprestanda, uttryckt i kWh/m² och år, skall anges som, den normalårskorrigerade uppmätta energianvändningen i byggnaden, fördelad per Atemp exklusive eventuell area för varmgarage i byggnaden, om inte varmgaraget är en egen byggnad. Byggnader där den oberoende experten konstaterar att det inte går att få fram uppgifter om den faktiska energianvändningen, får istället deklareras genom att energiprestandan beräknas med relevant beräkningsprogram.

I lagen om energideklaration för byggnader ges en definition av byggnadens energiprestanda. BED preciserar hur redovisning av värdet skall ske i en energideklaration, vilket blivit etablerad praxis för termen byggnadens energiprestanda i branschen.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012