Ikon för Rikstermbanken

allmänna råd

svensk term: allmänna råd
definition:

sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende

anmärkning:

Allmänna råd är inte tvingande för den enskilde och utesluter inte andra handlingssätt än de som rekommenderas. Allmänna råd kan även innehålla förklarande eller redaktionella upplysningar. (Källa: Författningssamlingsförordningen 1976:725) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012