Ikon för Rikstermbanken

BBR

svensk term: BBR
förklaring:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar (huvudförfattningarna) PBL, PBF, BVL och BVF.

anmärkning:

BBR preciserar kraven i huvudförfattningarna vid nybyggnad (uppförande) och tillbyggnad (då byggnadens volym ökar). BBR omfattar inte anläggningar och inte ändring av byggnader. Vid tillbyggnad omfattas endast den ändrade delen.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012