Ikon för Rikstermbanken

utgiftstak

svensk term: utgiftstak
definition:

gräns för hur mycket pengar staten får spendera under ett år, dvs. en maximal nivå för de statliga utgifterna

anmärkning:

Utgiftstak infördes 1997 och syftet är att få en bättre kontroll över budgetprocessen. Förslag på utgiftstaken för de närmaste åren läggs i budgetpropositionen och under utgiftstaket finns en marginal för oförutsedda utgifter, den så kallade budgeteringsmarginalen.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010