Ikon för Rikstermbanken

budgeteringsmarginal

svensk term: budgeteringsmarginal
definition:

den marginal som finns för oförutsedda utgifter under det så kallade utgiftstaket

anmärkning:

Under den period som utgiftstaket omfattar, tre år, kan den samhällsekonomiska utvecklingen vara en annan än den som fanns när taket utformades. Detta gör att det är bra att det finns en marginal för denna typ av oförutsedda förändringar. Man kan säga att budgeteringsmarginalen är en buffert mot olika typer av risker som till exempel högre arbetslöshet än väntat.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010