Ikon för Rikstermbanken

referensår

svenska termer: referensår
basår
definition:

det år vars värden, till exempel priser, används när statistik över tid ska presenteras i fasta eller reala värden, dvs. med hänsyn tagen till inflationen

anmärkning:

I en serie med indexnummer är referensåret det år som får värdet 100.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010