Ikon för Rikstermbanken

inflation

svensk term: inflation
definition:

stegring av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar

anmärkning:

Det vanligaste måttet på inflation i Sverige är Konsumentprisindex (KPI).

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010