Ikon för Rikstermbanken

realränta

svensk term: realränta
definition:

ränta justerad för inflationens påverkan

anmärkning:

En placering till fast realränta ger ett förutbestämt belopp plus ett belopp som motsvarar den sammanlagda inflationen under spartiden

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010