Ikon för Rikstermbanken

outsourcing

svensk term: outsourcing
förklaring:

Innebär att olika slags verksamheter läggs ut på en eller flera utomstående parter. Exempelvis kan ett företag, istället för att producera alla komponenter till en slutprodukt, lägga ut en viss del av produktionen på underleverantörer, så kallad outsourcing.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010