Ikon för Rikstermbanken

insourcing

svensk term: insourcing
förklaring:

Begrepp med ett antal olika definitioner. Å ena sidan kan det innebära ett aktivt val att behålla kompetensen och/eller produktion inom exempelvis ett företag, istället för att lägga ut detta på underleverantörer dvs. motsatsen till outsourcing. Å andra sidan kan begreppet innebära att företag erbjuder andra aktörer tillgång till egna processer, dvs. ingår avtal med utomstående för att sedan förse dem med tjänster som den egna organisationen gör bättre än mottagaren. Begreppet kan också innebära att exempelvis företag eller organisationer tillfällig hyr in eller anställer personal från ett annat företag.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010