Ikon för Rikstermbanken

nettolön

svensk term: nettolön
definition:

lön efter skatt

anmärkning:

Nettolön ska inte förväxlas med disponibel inkomst, som både inkluderar kapitalinkomster, realisationsvinster och bidrag efter skatt.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010