Ikon för Rikstermbanken

disponibel inkomst

svensk term: disponibel inkomst
definition:

den inkomst som finns att förfoga över efter skatt

anmärkning:

Den disponibla inkomsten kan användas för konsumtion eller sparande. Den disponibla inkomsten omfattar alla inkomster efter skatt och alla transfereringar, såsom barnbidrag eller sjukpenning.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010