Ikon för Rikstermbanken

löpande priser

svensk term: löpande priser
definition:

de faktiska priser eller värden som gäller vid en viss tidpunkt redovisade utan att ta hänsyn till inflationen

anmärkning:

Redovisning i fasta priser tar hänsyn till prisförändringar och är därmed mer användbara för jämförelser över tiden.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010