Ikon för Rikstermbanken

biobränsle

svensk term: biobränsle
definition:

bränsle där biomassa är utgångsmaterial

anmärkning:

Bränslet kan ha genomgått kemisk eller biologisk process eller omvandling. Det kan även ha använts för andra ändamål tidigare. Biobränsle kan exempelvis vara pellets, spån och briketter.

se även:
 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010