Ikon för Rikstermbanken

biomassa

svensk term: biomassa
definition:

material med kemiskt eller biologiskt ursprung som inte eller i liten grad omvandlats kemiskt

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010