Ikon för Rikstermbanken

svart aducerjärn

svenska termer: svart aducerjärn
amerikanskt aducerjärn
definition:

aducerjärn innehållande temperkolkorn i en ferritisk grundmassa

se även:
engelska termer: blackheart malleable iron
blackheart malleable
tyska termer: schwarzer Temperguss
nicht entkohlend geglühter Temperguss (Källa: tysk norm) 
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969