Ikon för Rikstermbanken

slagseghet

svensk term: slagseghet
definition:

energi som absorberas av ett provstycke vid sönderslagning vid väldigt stora plötsliga påkänningar

anmärkning:

Slagsegheten bestäms vanligen på bearbetade fyrkantiga eller runda provstavar med eller utan skåra och uttrycks i kpm, med angivande av eventuell anvisnings utförande.

se även:
engelsk term: impact strength
tysk term: Kerbschlagzähigkeit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969