Ikon för Rikstermbanken

provstavar

svenska termer: provstavar
provstavsämen
definition:

speciellt gjutna kroppar vilka används utan eller efter bearbetning för att bestämma vissa hållfasthetsegenskaper hos materialet

engelsk term: test bars
tysk term: Probestäbe
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969