Ikon för Rikstermbanken

primär grafit

svensk term: primär grafit
definition:

grafit i fjäll, rosett eller eutektisk form, vilken inte utfällts under en värmebehandling

se även:
engelsk term: primary graphite
tysk term: Primärgraphit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969