Ikon för Rikstermbanken

nodulärt gjutjärn

svensk term: nodulärt gjutjärn
definition:

grått gjutjärn, som blivit så behandlat, att grafiten uppträder i små noduler eller i kompakt form i stället för som fjällgrafit

anmärkning:

Beteckningen har också använts för segjärn.

se även:
engelsk term: nodular graphite cast iron
tyska termer: Gusseisen mit Knotengraphit
Sphäroguss
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969