Ikon för Rikstermbanken

ledeburit

svensk term: ledeburit
definition:

den eutektiska fasen i järnkolsystemet bestående av cementit-austenit

se även:
engelsk term: ledeburite
tysk term: Ledeburit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969