Ikon för Rikstermbanken

bainit

svensk term: bainit
definition:

fjäder- eller nålliknande mikrostrukturbeståndsdel, som bildas i järn och stål vid sönderdelning av austenit vid kylningshastigheter, som är långsammare än de, som behövs för bildning av martensit, men snabbare än de, som behövs för bildning av perlit

anmärkning:

Den fjäderliknande strukturen bildas i den övre delen av omvandlingsområdet, medan den nålliknande (acikulära) bildas i den lägre delen.

se även:
engelsk term: bainite
tyska termer: Bainit
Zwischenstufengeftige
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969