Ikon för Rikstermbanken

aduceringsprocessens andra stadium

svensk term: aduceringsprocessens andra stadium
definition:

andra steget i aducerjärnets värmebehandlingscykel, i vilket den sista delen av det bundna kolet utfälls som grafit på de temperkolkorn, som bildats under det första steget

se även:
engelsk term: second stage graphitization
tysk term: Temperprozess, zweite Stufe
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969