Ikon för Rikstermbanken

acikulärt gjutjärn

svensk term: acikulärt gjutjärn
definition:

gjutjärn med en struktur bestående av fjällgrafit i en grundmassa av bainit

anmärkning:

Erhålls genom legering av gjutjärnet med Ni och Mo. Kan även erhållas genom isotermisk värmebehandling.

se även:
engelsk term: acicular cast iron
tysk term: Gusseisen mit Zwischenstufengefüge
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969