Ikon för Rikstermbanken

Curie-temperatur

svenska termer: Curie-temperatur
Curie-punkt A₂ (Ac₂–Ar₂)
definition:

den temperatur vid vilken järnmaterial vid upphettning upphör att vara ferromagnetiskt

anmärkning:

För rent järn är Curiepunkten 768 °C.

se även:
engelsk term: Curie temperature
tysk term: Curiesche Temperatur
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969