Ikon för Rikstermbanken

omvandlingstemperatur

svenska termer: omvandlingstemperatur
omvandlingspunkt
definition:

den temperatur eller det temperaturområde vid vilket en fasändring sker

anmärkning:

Vanligen gäller begreppet endast omvandlingar i fast tillstånd. Följande benämningar används inom järnmetallurgien.

Ac₁ = Ferriten börjar omvandlas till austenit vid värmning.

Ar₁ = All austenit har övergått till ferrit vid kylning.

A₁(Ae₁) = Ferrit-austenit-jämvikt (nedre gränsen).

Ac₂= Järnmaterialet upphör att vara magnetiskt.

Ar₂ = Materialet återgår till att vara ferromagnetiskt vid kylning.

A₂(Ae₂) = Curie-punkten.

AC₃ = All ferrit har övergått till austenit vid värmning.

Ar₃ = Austeniten börjar omvandlas till ferrit vid kylning.

A₃(Ae₃) = Ferrit-austenit-jämvikt (övre gränsen).

ACcm = Cementit börjar lösas i austenit vid värmning.

Arcm = Cementit börjar utskiljas från austenit vid svalning.

engelsk term: transformation temperature
tysk term: Umvandlungstemperatur
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969