Ikon för Rikstermbanken

fluxus

svensk term: fluxus
förklaring:

En performativ konstform som uppstod runt 1960 och som utvecklades inom aktionskonsten. Fluxus framfördes som föreställningar och endast en gång av varje iscensättning. Fluxus-rörelsen hade sitt ursprung i kurserna ”experimentell komposition” som hölls av John Cage i slutet av 1950-talet på New York School for Social Research. Fluxus stod för det föränderliga, växelverkan av idéer och infall och en vittomfattande uttrycksform som t.ex. dans, musik, konstnärliga element m.m. Publiken förväntades medverka och ingripa.

se även:
 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011