Ikon för Rikstermbanken

aktionskonst

svensk term: aktionskonst
definition:

agerande i samspel med en publik eller allmänhet

anmärkning:

Artist och publik utforskar tillsammans ett skeende. Konstriktningen föddes i medveten opposition till de mer statiska strömningarna i den abstrakta expressionismen under 1950-talet. Inspiration kom från experimentell teater, pantomim, ny musik och koreografi.

engelsk term: action art
 
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011