Ikon för Rikstermbanken

verksamhetsutövare

svensk term: verksamhetsutövare
definition:

den som driver yrkesmässig verksamhet

anmärkning:

Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar