Ikon för Rikstermbanken

underjordsbehållare

svenska termer: underjordsbehållare
djupbehållare
markbehållare
nergrävd behållare
definition:

behållare som till största delen är nergrävda i marken

anmärkning:

Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp, oftast med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Underjordsbehållare är lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar