Ikon för Rikstermbanken

slamavskiljare

svensk term: slamavskiljare
definition:

anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar