Ikon för Rikstermbanken

skjut- och dragmotstånd

svensk term: skjut- och dragmotstånd
definition:

motstånd som en behållare som skjuts eller dras gör

anmärkning:

Motståndet kan mätas och beror på behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt från arbetsmiljösynpunkt.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar