Ikon för Rikstermbanken

rullkärl

svenska termer: rullkärl
kärl
definition:

hjulförsedda plastkärl med lock

anmärkning:

De lyfts och töms i sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar