Ikon för Rikstermbanken

returpapper

svensk term: returpapper
definition:

tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas

anmärkning:

Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i producenternas insamlingssystem.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar