Ikon för Rikstermbanken

restavfall

svensk term: restavfall
definition:

kärl- och säckavfall som återstår sedan annat avfall inklusive matavfall har sorterats ut

anmärkning:

Restavfallet är brännbart.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar