Ikon för Rikstermbanken

renhållningsordning

svensk term: renhållningsordning
definition:

kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan

anmärkning:

Ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar