Ikon för Rikstermbanken

rötning

svensk term: rötning
definition:

biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre

anmärkning:

Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar