Ikon för Rikstermbanken

organiskt avfall

svensk term: organiskt avfall
definition:

avfall som innehåller organiskt kol

exempel:

Biologiskt lättnedbrytbart avfall och plastavfall.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar