Ikon för Rikstermbanken

nyttjanderättshavare

svensk term: nyttjanderättshavare
definition:

den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet

anmärkning:

Det kan t.ex. vara en hyresgäst.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar