Ikon för Rikstermbanken

miljöstation

svensk term: miljöstation
definition:

mindre obemannad plats där hushållens farliga avfall tas emot

anmärkning:

Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i form av en container placerad vid en bensinmack.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar